O projektu

Mliječno je super!

S 5.5.2016. oficijelno je pokrenut drugi trogodišnji projekat generičke promocije mliječnih proizvoda pod nazivom: Mliječno je super! Svrha projekta je informirati javnost o visokoj prehrambenenoj važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda, te promidžba uključivanja tih proizvoda u svakodnevnu uravnoteženu prehranu.

Promotivne i informativne aktivnosti biće usmjerene na cijelu populaciju s naglaskom na odraslim ženama koje često brinu za prehranu cijele porodice, te na djecu i djevojke u pubertetu, za koje je redovna konzumacija mliječnih proizvoda posebno važna.

Široj populaciji namijenjeni su oglašavanje u digitalnim medijima, na Facebook-u, tramvaju i u magazinima. Djevojkama se predstavljamo sa informativnim letcima, a najmlađima pripremili smo zabavu i edukativne radionice pod nazivom "Za moju mamu", koje će se održati u nižim razredima osnovnih škola. Za ljubitelje mliječnih proizvoda biće dostupni promotivni pokloni i degustacije, koje će se održati u obliku promocija u većim trgovinama. Slogan Mliječno je super! biće prisutan svugdje gdje ima zdrave hrane.

Trogodišnji projekat generične promocije mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini, koji se također sprovodi u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori je u okvirnoj vrijednosti od 900.000 €. Finansiran je doprinosom Europske unije i Republike Slovenije.